UWAGA - To nie jest porada inwestycyjna. Autor nie jest doradcą inwestycyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie publikacji. Inwestowanie w projekty blockchain wiąże się z ryzykiem utraty 100% środków.

Analiza fundamentalna projektu Decentr (fragment)

Wszystkie materiały mogą zostać przygotowane również w języku angielskim,
z zapewnieniem oprawy graficznej oraz uwzględnieniem wymagań SEO.

Decentr ma gigantyczne zamierzenia, planując przejęcie dużej części gospodarki opartej o dane, której potencjał już dziś przekracza 1 bilion dolarów. 

Zgodnie z dostępnymi informacjami, wartość zgromadzonych danych (DDV) podwaja się co 2 miesiące, co potwierdza graf na stronie eksploratora. Od początku czerwca 2022 r. widać niewielkie spowolnienie, spowodowane zapewne złym sentymentem na rynku kryptowalut. Uwaga - nie ma możliwości obiektywnej weryfikacji danych o wartości DDV, musimy polegać więc na danych z eksploratora.

Mapa połączeń z resztą ekosystemu Cosmos ukazuje pojawienie się dwóch nowych połączeń, z Sentinel i Gravity Bridge, obok istniejącego już wcześniej połączenia z Osmosis. Świadczy to o rozwoju projektu.

(...)

2. Dostarczenie zestawu narzędzi (platforma, przeglądarka internetowa), aby umożliwić użytkownikom wygodne płacenie za pomocą danych oraz metadanych. (...)

Liczba użytkowników, wartości danych (DDV) i ilość połączeń IBC

Według danych eksploratora projektu, ilość użytkowników Decentr rośnie w wykładniku arytmetycznym i obecnie wynosi około 70 tysięcy. Analiza ostatniego półrocza wykazuje przyrost ok. po 10 tysięcy co miesiąc. Podczas ostatniego badania na przełomie 03/04 2022 r. liczba użytkowników wg eksploratora wynosiła ok. 45 tysięcy, co zgadza się z danymi prezentowanymi na grafie. Przy utrzymaniu tego tempa wzrostu, na początku września liczba użytkowników powinna przekroczyć 100 tysięcy.

Uwaga - wg danych Decentr w okresie 06-20.06.2022 r. przybyło ok. 5000 użytkowników. W tym samym czasie raportowana przez Etherscan liczba portfeli zawierających tokeny DEC pozostaje na stałym poziomie. Jest to możliwe, ponieważ sieć oparta jest na własnym mainnecie, tym niemniej trudno uwierzyć, że żaden nowy użytkownik nie kupuje tokenów DEC w formacie ERC-20. Każe to, do wyjaśnienia sprawy, traktować dane raportowane przez eksplorator projektu z pewną ostrożnością.

Ogólne założenia Decentr

Decentr zamierza umożliwić zarabianie poprzez ekstrakcję wartości ekonomicznej z danych użytkownika do ich równowartości w walucie . Kluczowym elementem jest użycie w tym celu natywnej monety DEC.

Firma zamierza upowszechnić w ten sposób swój koncept Internet of Value, tworząc podstawę techniczną i organizacyjną  dla globalnego rynku cyfrowego, kontrolowanego przez użytkowników.

Planuje to osiągnąć poprzez:
1. Uczynienie z danych środka wymiany gospodarczej, odzwierciedlonego w posiadanym przez każdego użytkownika rankingu „reputacji” PDV (Personal Data Value). PDV jest wskaźnikiem jakości interakcji użytkownika z rynkiem. Oznacza to, że osoba regularnie sprawdzająca np. ceny sprzętu RTV, oglądająca jego reklamy oraz kupująca go, będzie miała wyraźnie wyższy ranking niż ta, która tego nie robi.

 Poziom 4 - Kompleksowe raporty: pełny zestaw dostępnych danych