UWAGA - To nie jest porada inwestycyjna. Autor nie jest doradcą inwestycyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie publikacji. Inwestowanie w projekty blockchain wiąże się z ryzykiem utraty 100% środków.

Czym jest DeFi? Analiza zdecentralizowanych finansów

Wszystkie materiały mogą zostać przygotowane również w języku angielskim,
z zapewnieniem oprawy graficznej oraz uwzględnieniem wymagań SEO.

Na naszych oczach zmieniają się zasady świata finansów. Instytucje finansowe mogą już zostać pokonane przez wspólne działanie dużej grupy ludzi. W tym kontekście warto omówić nowy fenomen ekonomiczny - DeFi.

Globalny PKB osiągnie prawdopodobnie w bieżącym roku wielkość 93 bilionów dolarów. Oznacza to, że usługi finansowe stanowić będą około 24% światowej gospodarki.

Powyższe dane wskazują jednoznacznie na ogromne znaczenie sektora finansowego dla całej gospodarki. Każda zmiana w tym sektorze, także ta spowodowana wzrostem DeFi, będzie miała wpływ na nasze życie.  Warto więc zbadać głębiej podstawy nowych finansów. (...)

DeFi w ujęciu liczbowym

Wartość globalnego rynku kryptowalut w sierpniu 2021 obliczana jest na 2,2 biliona dolarów. Nieco trudniejsze jest oszacowanie wartości rynku DeFi. Wynika to po pierwsze z ogromnej zmienności cen kryptowalut, po drugie z braku jednolitego modelu wyceny sektora. Użyjemy więc dwóch metod oszacowania jego wartości.

  • ogólna kapitalizacja 100 największych projektów DeFi (wartość emitowanych przez nie tokenów) to wg CoinGecko 127 miliardów dolarów.
  • TVL (ilość pieniędzy zablokowanych w projektach DeFi) to wg 4 różnych źródeł (defillama.com, theblockcrypto.com, debank.com, defipulse.com) od 80 do 155 mld dolarów. Daje to uśrednioną wartość rynku ok. 120 miliardów dolarów.


Tę informację warto uzupełnić danymi Consensys: spośród ok. 161 milionów unikalnych adresów Ethereum, niemal  3 miliony korzystało z co najmniej jednego protokołu DeFi.

Powyższe dane liczbowe nie wydają się imponujące, dopóki nie spojrzymy na dynamikę wzrostu. O ile rynek DeFi w sierpniu 2020 r. warty był 15 mld dolarów, dzisiejsza wycena na poziomie 120 miliardów daje wzrost w ciągu roku o 800% - i to po znaczącym załamaniu rynku w maju 2021 r.

Oznacza to wzrost wykładniczy, który może docelowo doprowadzić do zdominowania rynku finansów przez DeFi.

(...)

Termin decentralised finance (DeFi) oznacza ekosystem aplikacji finansowych, opartych na blockchainie. Pozwalają one na interakcję użytkowników i zawieranie transakcji bez pośrednictwa banków i innych instytucji finansowych. Cały proces, łącznie z podpisaniem wiążącej umowy (smart kontraktu) możemy zaś wykonać zdalnie, za pomocą smartfona lub komputera.

Jest to de facto nowy, niezależny od istniejącego, cyfrowy system bankowy. Czym się od niego różni?

Tradycyjny system finansowy

Banki, giełdy papierów wartościowych, lokalne kasy pożyczkowe... Usługi finansowe to szeroki termin, obejmujący wiele dziedzin, od indywidualnych rachunków bankowych, przez ubezpieczenia, do kontraktów terminowych. Szacunki przewidują, że do końca 2021 r. światowy rynek usług finansowych może osiągnąć wartość 22,5 biliona dolarów, rosnąc rok do roku o 9,9%.

 Poziom 3 - Analizy problemowe: krypto i blockchain w ujęciu pogłębionym